Konferencija će kroz promociju održivih modela razvoja turizma, kroz povezivanje ruralnog i vellness turizma i stvaranja novih inovativnih turističkih proizvoda i ponuda u ruralnim područjima u državama članicama CEI, posebno u državama članicama CEI koje nisu članice EU, podržati ekonomski razvoj i rast u nerazvijenim regionima, na taj način pomažući  ljudima koji tamo žive da se suoče sa ekonomskim, ekološkim i socijalnim izazovima ,kako da poboljšaju svoj kvalitet života, uzimajući u obzir da jedna trećina stanovništva u državama članicama CEI živi u ruralnim oblastima i da gotovo polovina stanovništva Srbije živi u ruralnim oblastima sa sličnim stopama u zemljama zapadnog Balkana

Кonferencija će promovisati održivi razvoj kako seoskog turizma, tako i proizvoda velnes turizma i turističke ponude u ruralnim oblastima sa ciljem zadržavanja stanovništva u tim oblastima,pružajući im priliku da se zaposle.

Opšti ciljevi su:

Promocija i podrška održivom razvoju ruralnog i vellness turizma u državama članicama CEI unapređenjem postojećih turističkih proizvoda i stvaranjem autentične turističke ponude u ruralnim oblastima

Podsticaj razmenu znanja i prenos inovacija u ruralnom i vellness turizmu u ruralnim oblastima u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi

Promocija i podrška primeni EU standarda i propisa

Specifični ciljevi su:

Umrežavanje i regionalna saradnja u CEI regiji s ciljem povezivanja profesionalaca iz ruralnog i vellness turizma iz najmanje 10 država članica CEI

Razmena i prenos znanja, posebno prenos znanja iz država članica CEI EU u zemlje zapadnog Balkana koje nisu članice EU predstavljanjem najboljih evropskih praksi u vezi sa povezivanjem ruralnog i vellness turizma u stvaranju autentičnih regionalnih turističkih proizvoda / ponuda.

Predstavljanje EU standarda i propisa sa fokusom na standarde kvaliteta u ruralnom i vellness turizmu

 

CEI Prolom voda VOX TRADE d.o.o. Министарство трговине, туризма и телекомуникација